Noorteinfo

Vastseliina huvitegevuse kohta annab ülevaate internetileht: https://vastseliinanoortekeskus.ee/huvitegevus/ Sellel lehel on lahti kirjutatud, mis huvitegevuse võimalusi pakutakse ja mis üritused ning tegevused toimuvad. Kalendrist on võimalik näha, mis päeval ja mis kell huviringid toimuvad.
Võru vallas on noortel võimalik oma mõtete elluviimiseks taotleda raha. Praeguse seisuga peab projekti saatma hiljemalt kuu lõpuks enda piirkonna noorsootöötajale. Vastuse projekti rahastuse kohta saab juba järgmise kuu keskpaigaks. Kindlasti tasub taotluse täitmiseks abi küsida enda piirkonna noorsootöötaja käest. Taotluse täitmiseks tuleb vastata mõnele küsimusele tegevuse kohta. Maksimaalne toetussumma ühe tegevuse kohta on 150 eurot. Link Võru valla noorte omaalgatustaotluse juurde https://voruvald.kovtp.ee/omaalgatus

Teadusministeeriumi ning Koolipsühholoogide Ühingu tasuta koolipsühholoogide nõuandeliin, kuhu on oodatud helistama kõik laste ja noortega töötavad inimesed, lapsevanemad, õppijad ning lapsed ise. Nõuandeliini eesmärk on pakkuda hõlpsalt kättesaadavat võimalust rääkida kvalifitseeritud koolipsühholoogiga mugavalt, anonüümselt ja tasuta.
Noorteinfoportaal  Teeviit suunab ja pakub vahetut infot ning teavet hariduse ning õppimise, töö ja karjääri, suhete, tervise ja ühiskonna alaste teemade osas.  Veebilehel on igal noorel võimalus registreeruda kasutajaks ning alustada isikliku kogemustepagasi täitmisega, mis võimaldab omandatud kogemusi analüüsida ja mõtestada. Samuti on võimalus lugeda noorte kogemuslugusid, leida vajalikud kontaktid nõu ja abi saamiseks ning saada infot pakkumiste ja sündmuste kohta. Teeviit sisutegevus toimub teemakuude põhimõttel ning iga kuu on fookuses konkreetne teema, loe Teeviit teemakuudest. Teeviit vahendab noortele vajalikku ja neile suunatud infot noortepärasel viisil ning kujul arvestades noorte huve ja nende seas levinud trende. https://www.teeviit.ee/
Kui sul on küsimus rahvusvaheliste projektide, välismaal õppimise või töötamise kohta, siis Eurodesk aitab! Eurodeski põhimõtteks on pakkuda erapooletut ja usaldusväärset infot tasuta ning olla lihtsasti kättesaadav igale huvilisele. Selleks teeme koostööd teiste noorte- ja haridusasutustega ja vastame noorte küsimustele Euroopa Noorteportaalis. Eurodesk Eesti võrgustik katab pea tervet Eestit. Igas maakonnas tegutseb Eurodeski partner, kes edastab rahvusvahelist noorteinfot, jagab seda hariduse- ja karjäärimessidel, nõustab noori ning noortega töötavaid spetsialiste rahvusvahelistes küsimustes jpm. Kui soovid rohkem infot rahvusvaheliste võimaluste kohta, kutsuda esinejat oma infosündmusele või teha koostööd, siis palume võtta ühendust enda maakonna esindajaga. https://euroopanoored.eu/meist/tegevused/eurodesk/
Vastseliina noortekeskuses on käimas projekt "Rahatark noortekeskus". Projekti eesmärk on suurendada Võru valla noorte rahatarkuse teadmisi läbi teoreetiliste teadmiste ja praktiliste kogemuste, mis suurendab projektis osalenud noorte võimalusi iseseisva elu alustamiseks. Projekti käigus luuakse noortekeskusesse rahatarkuse noorteinfonurk, kus noored saavad üks või koos teistega suurendada oma rahatarkuse teadmisi. Projekti käigus luuakse rahatarkuse internetileht, mis koondab noorte jaoks vajaliku rahatarkuse infot ühel lehel. https://vastseliinanoortekeskus.ee/rahatarkus/
Keskkonnahoiu teema on muutunud järjest tähtsamaks tänapäeva ühiskonnas. Vastseliina noored väärtustavad seda, et hea keskkond jääb ka järgmistele põlvedele. Toidu mõju keskkonnale on äärmiselt suur läbi selle valmistamise ja äraviskamise. Tänu sellele on nad algatanud projekti "Kliimamuutused, minu taldrikul". Projekti eesmärk: 2022 septembriks on 11-15 aastased Võru valla noored omandanud teadmisi taimse ja loomse toidu mõjust keskkonnale ja kliimamuutustele ning nende enda tervisele, saanud taimseid retsepte, mida suudavad noored ise valmistada. Tulemused:
  1. Projekti lõpuks on loodud keskkonda hoidev noorte aktiivgrupp , kes tahab edasi minna selle teemaga sügavamalt ja kelle kaudu on jätkuv aktiivne mõju.
  2. Noored viivad läbi rohkem harivaid üritusi teistele kogukonnaliikmetele toidu- ja keskkonnateadlikkuse tõstmiseks.
  3. Noored oskavad läbi viia ja ette valmistada töötubasid.
  4. Noored omandavad oskused hariva info leidmiseks ning edastamiseks teistele.
  5. Noored on õppinud läbi digitaalsete vahendite toitumise ja keskkonnahoiu teemal infot edastama ja infot kättesaadavaks muutma.
  6. Noored on õppinud, kuidas tehniliselt ja sisuliselt ette valmistada ja läbi viida podcaste toitumise ja keskkonnahoiu teemal.
  7. Noored on õppinud, kuidas disainida enda sihtgrupi jaoks sobivaid infomaterjale ja stende. Võru vallas on rohkem 11-15 aastaseid noori, kes on avatud ning teadlikumad taimse ja loomse toidu mõjust keskkonnale ja kliimamuutustele ning nende enda tervisele. Nad on enesekindlamad kaitsma ja läbi viima projekte ning tegevusi, mis on nende jaoks ning kogukonna jaoks olulised. Projekti lõpuks on Võru vallas tõusnud aktiivsemate noorte hulk. Läbi keskkonnateadlike noorte suureneb ka teiste kogukonnaliikmete teadlikkus toidu mõjust keskkonnale ning nende endi tervisele.
Facebook
YouTube
Instagram