Sellel nädalal viime lõpule piljarditurniiri. 

Moeshowl osalevad tüdrukud alustavad oma riiete disainimisega.