Noortekaööbimine 15.-16. detsember

Eesmärk:
Osaleja saab suhelda, tegutseda, mängida oma ealiste noortega.
Õpib toiduohutuse ja -hügieeni põhielemente. Tunneb lauakombeid ja etiketti.
Oskab jõuludeks ise valmistada vähemalt kahte jõuluehet/jõulukaunistust.

Õpiväljundid:

Noor õpib suhtlema, tegutsema ja mängima meeskonnas.
Noor mõistab, miks toiduhügieen ja toiduohutus on oluline.
Omab teadmisi, kuidas olla ohutu ja puhas toidu ümber.
Teavad, kuidas toiduainete etiketid toimivad, kust leida säilimisaeg ja kuidas vähendada toidujäätmeid.
Noor õpib katma lauda vastavalt etiketile.
Noor õpib söögilauas käituma.
Õpib valmistama käepärastest vahenditest jõuluehteid ja –kaunistusi, kasutades ohutult kääre, paberinuga vms.
Noor õpib enda järel koristama.

Omandatud oskused ja teadmised:

Oskab suuremas meeskonnas sõbralikult suhelda, tegutseda ja mängida.
Oskab valmistada ette ja tagada toidu käitlemisel ohutud ja puhtad tööruumid.
Oskab tuvastada ja vähendada köögis toiduainetega, töövahenditega või ladustamisega seotud terviseriske.
Oskab tuvastada ja kasutada toote märgistust, et leida teavet toiteväärtuse või ladustamise kohta.
Oskab katta lauda vastavalt etiketile ning oskab söögilauas käituda viisakalt.
Oskab valmistada jõuluehteid, – kaunistusi. Käsitledes ohtlikke töövahendeid ohutult.
Oskab enda järel koristada ja hoida puhtust.


Noortekaööbimine 15. – 16. detsember kava

15. detsember:

16.30 – 17.00 Kogunemine
17.00 – 17.30 Lepime kokku reeglid ja tutvume kavaga
17.30 – 18.00 Vabaaeg
18.00 – 19.30 Õhtusöögi valmistamine:
                        * toiduhügieen
                        * ohutu toiduvalmistamine

19.30 – 20.00 Õhtusöök
20.00 – 21.00 Vabaaeg. Noorte valitud mängud/tegevused
21.00 – 22.40 Filmiõhtu
22.40 – 00.00 Vabaaeg. Noorte valitud mängud/tegevused
00.00 – 08.00 ÖÖRAHU

16. detsember:

08.00 – 09.00 Äratus, võimlemine, hügieen
09.00 – 10.00 Hommikusöök
10.00 – 12.00 Jõuluehete meisterdamine ja noorteka kaunistamine
12.00 – 14.00 Lõunasöögi valmistamine ja söömine:
                      * lõunasöögi valmistamine
                      * laua etikett
                      * söömine
14.00 – 16.00 Uisuväljaku avamine. LÕPP

FAIL: Noortekaööbimine 15.-16.dets_kava